Sunnah ketika Makan

SUNNAH KETIKA MAKAN

1. membasuh kedua-dua tangan sebelum dan selepas makan. (Sunan Abi Dawud Hadtith3755)

2. duduk di atas lantai. (Bukhari Sahih Hadith5386)

3. duduk di salah satu daripada tiga postur berikut;
a) Dalam kedudukan MEMBACA TASYAHHUD (seperti dalam solat) (Fathul Baari Hadith5399),
b) Sama seperti di atas dengan lutut kanan dibangkitkan, (Ibid; Takhrijul Ihya Hadith1304) dan
c) Dalam postur mencangkung (Sahih Muslim Hadith5299).

4. makan dengan jari (ibu jari, telunjuk dan jari tengah). (Sahih Muslim Hadith5265 dan Majmauz-zawaaid)

5. membaca nama Allah sebelum makan. (Bukhari Sahih Hadith5376)

6. Makan dengan tangan kanan. (Bukhari Sahih Hadith5376)

7. makan dari bahagian yang paling dekat plat dan bukan dari tengah-tengah. (Bukhari Sahih Hadith5376)

8. Seboleh-bolehnya, untuk makan secara kolektif dari satu pinggan/talam. (Ibn Kathir Surah24 Aayat61; Sunan ibn Majah Hadith3287)

9. membersihkan setiap sedikit makanan yang tertinggal di atas pinggan dan menjilat jari sebelum membasuh mereka. (Muslim Sahih Hadith5268)

10. Untuk membaca pelbagai du’aas Masnoon selepas makan. Salah satu daripadanya adalah, ‘Alhamdulillaahil ladhiy at’amanaa wa saqaanaa wa ja’alanaa muslimeen’. (Sunan Abi Dawud)

SUmber : Madrassah In’aamiyyah, Camperdown, South Africa, http://www.al-inaam.com/
dhadith/asunnah10.htm
(terjemahan bebas)

*kenal tak dalam gambar tu sapa?? Syeikh Nuruddin Marbu Al Banjari Al Makki

Hazrat Asmah radhiallahu anha telah meriwayatkan bahawa makanan panas telah dibawa kepada Nabi salallahu alaihi wasallam, baginda akan menutupinya hinggalah kepanasannya hilang dan pernah bersabda bahawa terdapat keberkatan yang banyak dalam makanan yang sejuk (Darimi, Madarijun Nubuwwah)

Baginda Juga makan petang walaupun ia terdiri dari beberapa biji kurma. Baginda juga memberitahu meninggalkan makan petang mempercepatkan umur tua. ( Tirmizi, sunan ibnu majah, Zaadul Ma’ad)

Makan berjemaah membawa keberkatan(Abu daud)

Hazrat Ibnu Abbas radhiallahu anhu telah meriwayatkan bahawa orang yang mengutip dan makan makanan yang terjatuh di atas saprah, akan menjadi tampan dan mendapat anak-anak yang cantik dan ia terlindung dari kemiskinan ( Madarijun Nubuwwah )

Rujukan: Terjemahan Uswah e Rasool e Akram - Dr. Muhammad Abdul Hai
< SHARE jika BERMANFAAT>

Ini mengingatkan saya tentang Ilmu yang saya pelajari pondok sekaligus tradisi makan bersamanya

Segera Dibacakan Dalam PENGAJIAN IMAN

Bidayatul Hidayah

Bidayatul Hidayah
Permulaan Jalan Hidayah
Kitab Asal: Bidayatul Hidayah
Oleh: Al Imam Hujjatul islam Al Ghazali ra
Terjemahan: Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam
Keluaran: Khazanah Banjariah
Halaman: 190 mukasurat

Salam..

Kitab Bidayatul Hidayah ini adalah di antara kitab karangan Imam Hujjatul Islam Al Ghazali ra yang banyak diberi berkat oleh Allah swt. Ia merupakan ringkasan atau pati kepada kitab Ihya Ulumiddin. Dan kitab ini telah banyak memberi faedah dan bimbingan bagi setiap orang yang mentelaahnya dengan niat yang ikhlas untuk mengamalkan isi dan kandungannya. Faedah dan manfaatnya sudah jelas dan tidak dapat diragukan.

Daripada Imam Abdullah bin al Mubarak ra telah meriwayatkan dalam kitab Al Zuhd dengan sanad beliau daripada seorang lelaki (Khalid bin Maadan) yang pernah berkata kepada Muaz r.a:
“Wahai Muaz r.a! Ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah saw.

Berkata rawi hadis tersebut (Khalid bin Maadan) lalu Muaz r.a menangis sehingga aku sangka ia tidak dapat berhenti tetapi akhirnya Muaz r.a berhenti daripada tangisannya kemudian lalu Muaz r.a berkata: Aku mendengar Rasulullah saw pernah bersabda kepadaku:

Wahai Muaz! Sebenarnya aku mahu menceritakan kepada kamu sebuah hadis jikalau engkau mampu memeliharanya pasti ia akan memberi manfaat akan dikau di sisi Allah tetapi jika engkau mensia-siakannya dan tidak memeliharanya maka akan terputuslah hujjahmu di hadapan Tuhan pada hari kiamat nanti.

Wahai Muaz! Sesungguhnya Allah swt telah menjadikan tujuh orang malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi kemudian lalu ditentukannya pada setiap langit seorang malaikat drp mereka untuk menjaga pintu langit tersebut. Lalu naiklah malaikat Hafazhah membawa amalan seseorang hamba yang dilakukannya mulai dari pagi sampai ke petang. Amalan tersebut mempunyai Nur bagaikan cahaya matahari, sehingga apabila malaikat Hafazhah yang membawa amalan hamba itu sampai ke langit yang pertama. Mereka menganggap bahawa amalan itu baik dan sangat banyak lalu berkata malaikat penjaga langit pertama itu bagi malaikat Hafazhah:

“Pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghibah (mengumpat). Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain itu dapat melalui aku untuk terus naik ke atas.”

Kemudian datang pula malaikat Hafazhah membawa amalan seseorang hamba. Mereka menganggap bahawa amalan itu sangat baik dan sangat banyak (Malaikat itu berjaya melintasi langit yang pertama kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang) sehingga mereka sampai ke langit yang kedua lalu berkata malaikat penjaga langit kedua itu:

“Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya kerana ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Selain daripada itu ia juga suka membesarkan diri di dalam majlis perjumpaan. Akulah malaikat penjaga kebesaran.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah membawa amalan seseorang hamba yang penuh sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah, sembahyang, puasa. Para malaikat Hafazhah merasa hairan melihat keindahan amalan tersebut lalu mereka membawa amalan itu (melintasi langit yang pertama dan kedua) sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga maka berkata malaikat penjaga langit ketiga itu:

“Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takbur. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang takbur dapat melintasiku. Orang itu sangat suka membesarkan diri di dalam majlis orang ramai.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah membawa amalan seseorang hamba. Amal itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Baginya suara tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah. Para malaikat Hafazhah berjaya membawa amalan itu sehingga sampai ke pintu langit yang keempat maka berkata malaikat penjaga langit keempat itu:

“Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, belakang dan juga perutnya. Akulah malaikat ujub. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujud dapat melintasiku. Ia beramal adalah dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah membawa amalan seseorang hamba sehingga mereka berjaya sampai ke pintu langit yang kelima seolah-olah amalan itu pengantin yang dihantar (disambut) ke rumah suaminya (maksudnya amalannya itu berseri-seri) lalu berkata malaikat penjaga langit yang kelima:

“Berhenti kamu dan pukulkan dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya dan campakkanlah di atas tengkoknya. Akulah malaikat hasad ia sangat hasud kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Ia hasud akan orang lain yang melakukan sebarang kelebihan di dalam ibadah ia juga mencela mereka. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang hasud ini melintasi aku.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah membawa amalan seseorang hamba. Baginya cahaya seperti bulan purnama daripada sembahyang, zakat, umrah, jihad dan puasa. Malaikat Hafazhah berjaya membawa amalannya sehingga sampai ke langit yang keenam lalu berkata malaikat penjaga langit tersebut:

“Berhenti kamu dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya kerana ia tidak belas kasihan kepada hamba-hamba Allah yang terkena bala dan kesusahan bahkan ia merasa gembira dengan demikian. Akulah malaikat rahmat. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini dapat melintasi aku.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah membawa amalan seseorang hamba. Amalan itu ialah sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan warak. Baginya bunyi (maksudnya bunyi zikir) seperti bunyi lebah dan baginya cahaya seperti cahaya matahari dan naiklah bersama dengan amalan itu tiga ribu orang malaikat. Mereka telah berjaya membawanya sehingga sampai ke pintu langit ketujuh maka berkata malaikat penjaga pintu langit tersebut:

“Berhentilah kamu dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya bahkan pukulkan pula akan seluruh anggota badannya dan tutupkan ke atas hatinya. Akulah malaikat zikir (zikir di sini bermakna: mencari sebutan, iaitu seorang yang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang lain). Aku akan menghaling amalan orang yang riak dari sampai kepada Tuhanku. Ia beramal bukan kerana mencari keredhaan Allah tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat yang tinggi di hati para fukaha dan supaya disebut di kalangan para ulama dan supaya masyhur namanya di merata tempat. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang riak itu melintasi aku, kerana setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riak dan Allah tidak akan menerima amalan orang yang riak.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah dengan amalan seseorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, banyak berdiam (drp perkara yang tidak berguna) dan banyak berzikir. Amalan hamba ini diusung oleh para malaikat penjaga tujuh petala langit sehingga mereka melintasi segala halangan dan sampai kepada Allah. Para malaikat itu berhenti di hadapan Allah dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya;

“Kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaKu ini dan sebenarnya Aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Ia sebenarnya tidak menghendaki akan Aku dengan amalannya tersebut. Ia hanya mengkendaki sesuatu yang lain daripadaKu oleh kerana itu maka Aku turunkan ke atasnya akan laknatKu.”

Lalu para malaikat tadi berkata:

“Ke atasnya laknatMu dan juga laknat kami.” Lalu melaknat akan dia oleh tujuh petala langit dan seisinya.

Mendengar sabda Rasulullah saw ini lalu Muaz r.a menangis seraya berkata: “Engkau adalah Rasulullah saw sedangkan aku adalah Muaz r.a (hamba Allah yang bukan Rasul). Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera. Lalu Rasulullah saw bersabda:

“Hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Wahai Muaz jaga lidahmu baik-baik daripada mencela saudaramu yang membaca Al Quran (Golongan Ulama) dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka dan jangan engkau menganggap dirimu bersih dan jangan pula engkau mencela orang lain dan jangan engkau memuji dirimu dihadapan mereka. Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Dan jangan engkau menyombong diri di dalam majlis nanti orang ramai akan takut kepadamu kerana kejahatanmu dan jangan engkau berbisik kepada seseorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu dan jangan engkau membesarkan dirimu maka akan terputus drpmu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jangan engkau carikkan (pecah belah) akan manusia maka mencarik akan dikau oleh anjing2 api nereka pada hari kiamat nanti. Allah telah berfirman:

Maksudnya: Demi yang mencarik akan carikkan. (QS: Al Nazi’at: 2)

Apakah engkau ketahui wahai Muaz r.a siapakah mereka yang mencarik itu? Muaz r.a bertanya: “Ya Rasulullah saw, sebenarnya siapa mereka?” Lalu Nabi saw menjawab: “Itulah anjing-anjing garang di dalam api neraka yang akan mencarikkan daging sehingga sampai ke tulang.”

Muaz r.a bertanya: “Ya Rasulullah saw siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Dan siapakah yang akan selamat daripada seksaan itu?” Nabi saw menjawab: “Itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah” Kemudian lalu Khalid bin Maadan berkata: “Maka aku tidak pernah melihat seseorang yang banyak membaca Al Quranul Karim lebih daripada Muaz r.a kerana beliau faham terhadap hadis yang besar ini.”

Renungkan baik-baik perkara yang terkandung di dalam hadis ini wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan. Maka lihatlah pada dirimu dan timbanglah baik-baik, yang mana yang lebih penting dan yang mana lebih baik. Apakah yang lebih baik itu belajar ilmu yang membawa kalian supaya berhati-hati daripada segala perkara yang dapat membinasakan kalian lalu kalian sibuk dengan memperbaiki hatimu dan membangun akhiratmu ataukah yang lebih baik itu kalian bergaul dengan orang yang bercakap kosong maka kalian mencari ilmu yang menjadikan kalian orang yang takbur, riak, hasad, ujud sehingga akhirnya kalian binasa bersama dengan orang yang binasa. Dan ketahuilah olehmu bahawa tiga perkara ini (hasad, riak dan ujud) ialah punca kepada segala penyakit hati dan baginya tempat tumbuh yang sama, iaitulah “hubbud dun-ya” (cinta dunia)

COPPAS

Akhir kata sebuah kitab yg amat3 baik.. MySpace

Doa Arofah

Bacaan Doa Hari Arafah Doa Hari Arafah disunnahkan untuk dibaca bukan hanya oleh jemaah haji, tetapi juga oleh seluruh kaum muslimin pada hari Arafah, hari semua jemaah haji berkumpul di Padang Arafah sebagai simbol Padang Mahsyar dihari penghisaban kelak.

Menurut Kantor Berita ABNA, berkenaan dengan datangnya Hari Arafah 9 Zulhijjah, redaksi menukilkan do’a Arafah berikut yang menurut riwayat tidak hanya disunnahkan untuk dibaca oleh jemaah haji, tetapi juga oleh seluruh kaum muslimin pada hari Arafah, hari semua jemaah haji berkumpul di Padang Arafah simbol Padang Mahsyar. Berikut nukilan doanya: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Bismillâhir Rahmânir Rahîm Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa âli Muhammad Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

اَللّهُمَّ يَا اَجْوَدَ مَنْ اَعْطى، وَيَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَيَا اَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الاَْوَّلِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الاْخِرِينَ. وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الْمَلاَءِ الاَْعْلَى. وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الْمُرْسَلينَ. اَللَّهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً وَآلَهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالرَّفْعَةَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ. اَللَّهُمَّ اِنِّى آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَلاَ تَحْرِمْنِى فِى الْقِيَامَةِ رُؤْيَتَهُ، وَارْزُقْـنِى صُحْبَتَهُ وَتَوَفَّنِى عَلَى مِلَّتِهِ، وَاسْقِنِى مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيّاً سَآئِغاً هَنِيئاً لاَ اَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَداً اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْء قَدِيرٌ. اَللَّهُمَّ اِنّى آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَعَرَِّفْنِى فِى الْجِنَانِ وَجْهَهُ. اَللَّهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنِّى تَحِيَّةً كَثِيْرَةً وَسَلاَماً

Allâhumma yâ Ajwada man a‘thâ, wa yâ khayra man suila, wa yâ Arhama manisturhima. Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi fil awwalîn. Wa shalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi fil âkhirîn. Wa shalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi fil malail a‘lâ. Wa shalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi fil mursalîn. Allâhumma a‘thi Muhammadan wa alahul wasîlata wal fadhîlata wasy syarafa warrif‘ata waddarajatal kabîrah. Allâhumma innî âmantu bi-Muhammadin shallallâhu ‘alayhi wa âlihi, wa lam arahu falâ tahrimnî fil qiyâmati ru’yatahu, warzuqnî shuhbatahu, wa tawaffanî ‘alâ millatihi, wasqinî min hawdhihi masyraban rawiyyan sâighan hanîan lâ azhmau ba‘dahu Abadan, innaka ‘alâ kulli syay-in qadîr. Allâhumma âmantu bi-Muhammadin shallallâhu ‘alayhi wa âlihi. Wa lam arahu fa‘arrifnî fil jinâni wajhahu. Allâhumma balligh Muhammadan shallallâhu ‘alayhi wa âlihi minnî tahiyyatan katsîratan wa salâmâ.

Ya Allah, wahai Yang Paling Dermawan dari semua yang memberi, wahai Yang Paling Baik dari semua yang dimintai, wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya yang terdahulu. Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya yang belakangan. Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya yang berada dalam kafilah para malaikat. Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya yang berada dalam kafilah para Rasul. Ya Allah, karuniakan kepada Muhammad dan keluarganya: wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang agung. Ya Allah, sungguh aku mempercayai Muhammad saw, dan aku belum pernah melihatnya. Maka, jangan halangi aku untuk melihatnya pada hari kiamat. Anugerahkan padaku kedekatan dengannya. Matikan aku dalam agamanya. Berilah daku minuman dari telaganya minuman yang segar yang tak ada lagi dahaga selamanya sesudahnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, sungguh aku mempercayai Muhammad saw, dan aku belum pernah melihatnya, maka perkenalkan padaku wajahnya di surga.Ya Allah, sampaikan salamku yang tak terhingga kepada Muhammad dan keluarganya.

(Dinukil dari Kitab Mafâtihul Jinân: bab 2, pasal 5)
Kapan lagi bacanya„ sekarang dong!!! batasnya mungkin cuma sampai masuk waktu Maghrib. cepat keburu waktu habis 

Allah, 2014Sejak jauh sebelum hari pilgub Jakarta, sejumlah teman saya tanya, ”Lebih oke mana Foke-Nara atau Jokowi-Ahok?”, muncul labirin dan mosaik jawaban.

Ada jawaban “close-up”: si FN bagusnya di sini, kacaunya di situ; si JA hebatnya begini, memblenya begitu —tentu saja semua dalam skema nilai-nilai baku kebangsaan dan kenegaraan: kualitas kepemimpinan, kematangan manajemennya, kreativ
itas pembangunannya, watak sosial budayanya, juga kadar kasih sayang kerakyatannya.

Jawaban yang ini ada yang ambil dari konsep demokrasi modern, ada yang dari filosofi dan budaya tradisi, ada yang dari agama, tapi tentu saja banyak yang “common sense” atau “kata ini”, “menurut itu”, dsb. Yang dari agama, misalnya, menyebut pemimpin harus soleh. Soleh maksudnya kebaikan yang dikerjakan dengan konsep, perencanaan, dan perhitungan komprehensif sedemikian rupa sehingga “dipastikan” sangat minimal mudaratnya.

"Soleh" itu "baik" pada formula yang demikian. Ada "baik-baik" yang lain dalam bahasa Tuhan. "Khoir" itu kebaikan yang universal, cair, bahkan kristal, belum berbentuk, belum aplikatif. "Ma’ruf" itu kebaikan yang sudah melalui dialektika, diskusi, perundingan, pergesekan-pergesekan antarmanusia, sehingga kemudian disepakati sebaga aturan bersama. "Ihsan" itu kebaikan yang lahir murni dari nurani manusia: orang berbuat baik meskipun tidak disuruh, tidak diwajibkan, tidak diatur oleh hukum atau etika. Ada lagi "birr", yang menghasilkan istilah "mabrur": itu puncak pencapaian kebaikan dalam hubungan spesifik antara manusia dengan Tuhan, pada posisi di mana dunia dipunggungi atau sekurang-kurangnya dinomorduakan secara total.

***

Kalau memakai “close-up” pemahaman yang ini, benar-benar tidak gampang menilai mana yang lebih oke antara FN dengan JA. Begitu luasnya kemungkinan dalam kehidupan, tapi begitu jauh lebih luasnya cakrawala probabilitas pada diri manusia. Kalaupun persepsi, analisis, dan kesimpulan kita tepat tentang JA dan FN, kebenarannya direlatifkan oleh teori ilmu teater: ”Tidak ada aktor yang buruk. Yang ada adalah pemain yang berada di tempat yang tepat atau tidak”.

Jadi, soal “casting”. Hidung seindah dan semancung apa pun menjadi mengerikan kalau letaknya tergeser setengah sentimeter. Salat menjadi kebaikan kepada Tuhan hanya kalau dilaksanakan pada interval waktunya. Berzikir siang-siang itu buruk ketika berbarengan dengan istri bingung tak punya beras. Bernyanyi dan bermusik dangdut itu sangat dilaknat kalau dilaksanakan di halaman masjid ketika orang sedang menunaikan salat Jumat berjamaah.

Bahkan ada orang yang ketepatannya adalah memelihara kambing, bukan ayam. Ada pejabat yang ketepatannya menjadi penjaga gudang. Ada tentara yang ketepatannya berpangkat kolonel, sehingga Pak Riamirzad Ryacudu ketika menjadi Kasad pusing kepala karena ada temannya yang mengajukan surat mohon tidak naik pangkat. Orang macam saya ini hampir sama sekali nir-tepat: jadi intelektual tidak tepat, jadi seniman, kiai, aktivis, dukun, pengasuh sekolah, pemikir, dan macam-macam lagi —belum pernah benar-benar berada pada koordinat ketepatan.

Kalau keruwetan hidup macam itu dituruti: bagaimana bisa punya presisi pengetahuan bahwa JA tepat memimpin Jakarta? Apalagi terkadang, entah berapa persentasenya, justru yang diperlukan adalah ketidaktepatan. Striker sebuah kesebelasan nendang bola agak melenceng, sehingga terkena ke kaki pemain belakang lawan, lalu bola meleset dan masuk gawang.

Nabi Muhammad SAW menyarankan mantan musuh utamanya sesudah “kemenangan Mekkah” agar segera cari istri dan berumah tangga. Dilaksanakan. Kelak putra beliau yang dikasih saran ini yang membunuh cucu Nabi. Jengis Khan menghancurleburkan peradaban Islam meluluhlantakkan perpustakaan besar Islam Baghdad, kemudian kelak cucunya menjadi tokoh muslim yang membangun kembali tradisi intelektual dan kebudayaan Islam.

Dalam kasus itu, di mana letak ketepatan dan di mana ketidaktepatan? Penguasa pembunuh keluarga Nabi Muhammad SAW itu menambah teks khotbah Jumat dengan kalimat kutukan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kelak, cucunya menjadi khalifah terbaik dalam sejarah Islam dan dia yang menghapus kalimat kutukan itu. Karena itu, dalam sebuah peperangan, tatkala pasukan musuh keok dan tinggal dipenggal lehernya, Nabi Muhammad SAW melarangnya: ”Jangan bunuh, saya sudah mendoakan kebaikan Islam bagi cucu-cucu mereka.”

***

Jadi, JA dan FN berangkulan saja dari “maqam”-nya masing-masing untuk membangun kegembiraan rakyat Jakarta dengan kesungguhan hati dunia-akhirat terserah Jokowi bisa wudu atau tidak, itu wilayah konflik dia dengan Allah. Toh, sudah sama-sama bisa makan berkecukupan, bisa beli pakaian lebih dari tiga lembar, punya mobil, dan sudah sama-sama aqil baligh.

Aqil artinya sudah memiliki kesanggupan untuk menggunakan akal. Dan akal itu pasti sehat. Baligh artinya kemampuan untuk menyampaikan, menerapkan, mengaplikasikan, mewujudkan, mengejawantahkan atau mentransformasikan visi menjadi realitas, ilmu menjadi kenyataan, cita-cita dan cinta menjadi entitas kehidupan.

Mereka toh juga sama-sama ”amirul mu’minin”, pemimpin proses menuju “aman”, dengan landasan “iman”, membawa senjata “amanah”, dengan ujung doa “amin”. Amirul mu’minin membangun iman amin amanah aman beras rakyatnya, aman sekolah anak-anaknya, aman pasarnya, aman kesehatannya, aman keadilannya, aman hartanya, aman kerjaannya, aman seluruhnya. Jokowi dan Foke sama-sama muslim dan mukmin. Kriteria, parameter, atau tanda-tandanya: kalau ada Jokowi dan Foke, kalau ada muslim dan mukmin di suatu lingkungan, maka terjamin amanlah harta semua orang, aman martabat semua orang, dan aman nyawa semua orang.

***

Tetapi jaminan “aman” itu belum pernah benar-benar menjadi pengalaman sejarah, sekurang-kurangnya belum dipercaya bahwa benar demikian. Sehingga, atas pertanyaan tentang JA-FN itu, muncul jawaban yang sangat lebih jauh “mempercayai” relativitas. Memang lebih luas, tapi ada semacam tarik-ulur antara kemungkinan dengan kepastian. Semacam jawaban agak bingung antara sangka baik dengan sangka buruk, antara kewaspadaan dengan rasa kapok —oleh suatu keberlangsungan realitas yang mungkin mengecewakan, bahkan mungkin menyiksa.

Kehidupan ini sedemikian tidak pastinya sehingga ada suatu momentum pertandingan sepak bola di mana suatu kesebelasan lebih baik kalah daripada menang. Karena faktor mental, karakter, route hati dan bioritme, situasi kebersamaan mereka, peta, dan tahap turnamen —membuat kesebelasan itu lebih baik mengalami kalah dulu kali ini, demi kebangunan yang lebih matang pada tahap berikutnya. Juga karena kualitas mental para pemain belum transenden dari situasi kalah atau menang.

Jawaban yang ini berpandangan bahwa dalam hukum dialektika sejarah, belum tentu kalau JA menang, itu pasti baik bagi diri mereka atau rakyat Jakarta. Juga kalau FN kalah, belum tentu itu buruk bagi keduanya maupun bagi rakyat. Juga tak bisa dipastikan sebaliknya. Tetapi, karena keterbatasan rasional, manusia harus mengambil ketetapan pandangan bahwa yang baik adalah kalau JA menang dan yang celaka adalah kalau FN menang. Sementara kalangan yang lain harus memastikan pendapat sebaliknya: bahwa yang aman adalah kalau FN menang dan yang bahaya adalah kalau JA menang.

Keduanya memiliki kebenarannya masing-masing, sehingga yang terindah dalam kehidupan adalah kita manusia menyediakan ruang seluas-luasnya untuk apresiasi bahwa orang lain hidup dalam kebenarannya sendiri yang bisa jadi berbeda atau bertentangan dengan kebenaran kita. Kebudayaan dan peradaban dibangun oleh kesanggupan manajemen, kerendahhatian, dinamika-kontinu ilmu, kearifan dan kelenturan mental pada manusia di antara perbedaan dan pertentangan itu.

Itulah sebabnya, selama pertandingan, dua petinju saling mengincar, memukul dan menjatuhkan, kemudian selesai tanding mereka berpelukan, saling mengangkat dan mengacungkan tangan lawannya. Sebab mereka itu “musuh” selama pertandingan, tapi sahabat dalam kehidupan. Partnership yang kompak dalam ideologi untuk sama-sama menghormati sportivitas. Sportif itu bahasa moralnya: jujur. Bahasa hukumnya: adil. Bahasa keseniannya: pas.

***

Jawaban yang paling “parah” berbunyi semacam ”distrust statement”. Suatu ungkapan pesimistik yang ternyata optimistik. Misalnya: ”Jokowi atau siapa pun pasti bisa berbuat baik dan sedikit mengubah Jakarta, tapi tidak akan berdaya menghadapi penyakit-penyakit Indonesia yang sudah terlalu akut. Yang dicuri terlalu banyak, yang mencuri terlalu banyak, modus pencuriannya, formulanya, dan teknis strategi pencuriannya saling mendukung dan saling menggelembungkan dengan mental dan budaya kemunafikan yang hampir sempurna.”

”Semua itu muncul di semua lini dan segmen, di semua bidang dan disiplin, di gedung pemerintahan, di sekolah, di lembaga-lembaga apa pun, di jalanan, di tempat-tempat ibadah. Teraplikasi pada manusianya dan sistemnya, etika sosialnya dan hukumnya. Komplikasi penyakit pemerintahan Indonesia di era apa pun sudah bukan hanya tidak bisa diatasi, tapi bahkan semua bertengkar ketika mencoba merumuskannya. Dengan pendekatan ilmu dari bumi, planet-planet, maupun dari langit sap tujuh”.

”Ini bangsa semakin tidak mengerti dirinya. Ini negara salah lahirnya. Ini rakyat menjalani 25 tahun Orde Lama untuk menyesalinya, menelusuri 32 tahun Orde Baru untuk mengutuknya, kemudian memanggul 14 tahun Reformasi untuk muntah dan pecah kepalanya. Bawa ke sini Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Nelson Mandela, Firaun yang cacat teologi tapo ratusan tahun sejahtera rakyatnya, serta semua pemimpin dunia yang terpuji dan emas catatan sejarahnya: gabungkan menjadi satu orang, mari bertaruh kalau sampai dia bisa mengatasi masalah Indonesia….”

***

Jadi, bagaimana pesismisme itu bisa bersifat optimistik? Teman itu menjawab: ”Barang siapa tidak punya kemampuan untuk mengatasi masalah, maka ia tidak berkewajiban untuk menyelesaikan masalah. Barang berat yang mestinya dimuat oleh truk besar tidak memberi kewajiban kepada becak atau andong untuk mengangkutnya. Kita yang becak lakukan terus darma perjuangan becak, yang andong aktif terus menyelenggarakan pengabdian andong.”

”Setor-setor kerja keras dan kebaikan ke masa depan sesedikit apa pun. Rajin tanam padi terus, karena ada sahabat-sahabat dari pegawai birokrasi alam semesta yang menjalankan kewajiban menumbuhkan padi itu dan menyiapkan panen raya. Ada ratusan kabinet dalam kehidupan, termasuk yang meneteskan embun dari gigir daun-daun, yang memelihara detak jantung, juga yang menjadwal jam berapa kita buang air kecil pagi ini, siang nanti, sampai kelak kita mati atau datang kiamat besar atau kecil, tanpa bergantung pada keputusan DPR dan sidang isbat Depag.”

”Ya Allah, nanti 2014 ikut pemilu dong…. Kalau Engkau berpartisipasi, jatah suara-Mu tak satu, melainkan hidayah-Mu dengan mudah merasuki semua mereka yang sedang bingung menentukan pilihan.”

Oleh: Emha Ainun Nadjib, Budayawan
SUmber: Gatra, 47/XVIII 3 Oktober 2012

To Tumblr, Love Pixel Union